Shared Living

Drie generaties community in een bruisende stad!

Wonen, niet alleen in prachtig, duurzaam gebouwd complex maar ook onderdeel bent van een ‘shared living’ community. Dit door gebruik van- maar ook verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke zaken als bijv. elektrische vervoer, gedeelde keuken, lounge area, bibliotheek, creatieve ruimtes, wasserette faciliteit, indoor pool, gym, grote tuin en co-working space. Dit is ons idee van shared living.

We ontwikkelen niet alleen een bouwproject, maar daarvoor ook een nieuwe vorm van eigendom en gebruik. Of eigenlijk een heel oude: de coöperatie. Historisch gezien komen coöperaties tot bloei wanneer de overheid en de markt het laten afweten. Op zo’n moment organiseren mensen zichzelf om op passende wijze in hun belang en behoefte te voorzien.
Dat is nu ook de situatie op de woningmarkt in grote steden in Nederland. Shared living zien wij als een goede oplossing tegen het probleem waar duizenden mensen in de samenleving tegenaan lopen.

We bouwen duurzame appartementen, waar je zo in kunt trekken. En er weer uit, naar een groter of kleiner appartement binnen het complex. We investeren in wat duurzaam moet zijn, en geven ruimte voor wat flexibel moet blijven.

Om dit te kunnen realiseren, richten we een wooncoöperatie op. Dat is nodig om anders te ontwikkelen, maar ook anders te exploiteren en gebruiken. Alleen zo kunnen we onder andere voor shared living de voorwaarden garanderen voor de beoogde kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Lees meer
Circulair Bouwen Urban Tree Village
Circulair gebouw

Circulair bouwen

Een circulaire woontoren bouwen is radicaal anders ingericht dan de lineaire keten van vandaag. Voor deze omvorming is in de eerste plaats een levenscyclus-benadering noodzakelijk, in plaats van de huidige aanpak op korte termijn. Hierdoor daalt de impact van materiaalwinning drastisch, net als de afvalproductie tijdens de bouw. Daarnaast zal het eigendomsmodel zoals we dat nu kennen veranderen. Denk in de richting van behuizing voor wonen of werken als dienst leveren, waarbij de grondstoffen eigendom van de producent blijven. Dergelijke verschuivingen vragen om nieuwe vormen van financiering, met andere terugverdientijden en restwaardes.

Nodig en Mogelijk !

Een logisch antwoord is in te richten volgens de principes van de circulaire economie. In het ultieme stadium is deze veerkrachtig en afvalvrij, doordat alle materialen oneindig worden gerecycled. Ze draait volledig op hernieuwbare energie en is onschadelijk voor het menselijk leven en het ecosysteem. Circulariteit is een voorwaarde voor duurzaamheid en concrete stappen zijn zeker mogelijk.

De circulair architect heeft een steeds ruimere keuze aan bouwmaterialen dankzij het materialenpaspoort, dat in 2020 verplicht wordt voor nieuwe gebouwen. Het vertelt precies welke materialen er in een gebouw verwerkt zijn, waar ze zich bevinden en hoe ze aan elkaar bevestigd zijn.

Behalve een plek om te wonen en werken, is ons gebouw ook leverancier van energie, water en stadsgroen. Het dak, gevel en ramen zijn van zonnecellen voorzien. Dankzij het verkoelend effect van de beplanting van het gebouw behalen de zonne­cellen een hoger rendement. Het gebouw heeft een watertank waarin hemelwater wordt verzameld en gefilterd, voor toilet, wasmachine, schoonmaak en planten.

Een woontoren als laboratorium voor innovaties

We willen een woontoren creëren als een ‘levend laboratorium’, dat zich steeds aanpast aan hoe we samen kunnen leven met drie generaties. Net als in een dorp. Duurzame innovaties worden getest en er worden experimenten uitgevoerd met voedselverbouwing. Op deze manier vormt het gebouw een flexibel platform voor de ontwikkeling van de ideeën, concepten en strategieën van morgen. De kennis die we hiermee opdoen, heeft iedereen, the ‘right to copy’.

 

Lees meer