Skip to main content
Shared Living

Drie generaties community in een bruisende stad!

Wonen, niet alleen in prachtig, duurzaam gebouwd complex maar ook onderdeel bent van een ‘shared living’ community. Dit door gebruik van- maar ook verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke zaken als bijv. elektrische vervoer, gedeelde keuken, lounge area, bibliotheek, creatieve ruimtes, wasserette faciliteit, indoor pool, gym, grote tuin en co-working space. Dit is ons idee van shared living.

Lees meer
Circulair Bouwen Urban Tree Village
Circulair gebouw

Circulair bouwen

Een circulaire woontoren bouwen is radicaal anders ingericht dan de lineaire keten van vandaag. Voor deze omvorming is in de eerste plaats een levenscyclus-benadering noodzakelijk, in plaats van de huidige aanpak op korte termijn. Hierdoor daalt de impact van materiaalwinning drastisch, net als de afvalproductie tijdens de bouw. Daarnaast zal het eigendomsmodel zoals we dat nu kennen veranderen. Denk in de richting van behuizing voor wonen of werken als dienst leveren, waarbij de grondstoffen eigendom van de producent blijven. Dergelijke verschuivingen vragen om nieuwe vormen van financiering, met andere terugverdientijden en restwaardes.

Nodig en Mogelijk !

Een logisch antwoord is in te richten volgens de principes van de circulaire economie. In het ultieme stadium is deze veerkrachtig en afvalvrij, doordat alle materialen oneindig worden gerecycled. Ze draait volledig op hernieuwbare energie en is onschadelijk voor het menselijk leven en het ecosysteem. Circulariteit is een voorwaarde voor duurzaamheid en concrete stappen zijn zeker mogelijk.

Lees meer